III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Opiekunów Medycznych

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Opiekunów Medycznych „OPIEKUN MEDYCZNY – nowe wyzwania” Dobre praktyki w pracy Opiekuna Medycznego.

W Sali Morskiej Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyła się już trzecia Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Opiekunów Medycznych zorganizowana przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Licznie przybyli Uczestnicy wysłuchali wykładów nt. prawnych aspektów wykonywania zawodu OM oraz stricte branżowych.

Dobre praktyki w pracy OM omówiono również pod kątem jak najlepszej współpracy w Zespołach Interdyscyplinarnych w oparciu o kwalifikacje i uprawnienia oraz wzajemnym poszanowaniu się.

Następnie odbyły się warsztaty z PSYCHOLOGAMI – niezwykle potrzebne do pracy z drugim Człowiekiem.

TO WSZYSTKO DLA DOBRA NASZYCH PODOPIECZNYCH!

WSPANIAŁA KONFERENCJA – GRATULACJE DLA SZPITALI POMORSKICH ORAZ DLA NIEZASTĄPIONEJ WRĘCZ W POMYSŁACH I ICH REALIZACJI – NASZEJ KOLEŻANKI PIELĘGNIARKI BEATY GÓRALSKIEJ! RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

Polecam fotorelację…

mgr Anna Czarnecka – Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn