Komisja ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Rodzinnego

Przewodnicząca:
Maria Klimek

Członkowie:

1) Jaworska Dorota,
2) Malinowska Alina,
3) Miłosz Halina,
4) Tarnowska Iwona,
5) Figuła Irena.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn