Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej

Komisja ds. Domów Pomocy Społecznej

Przewodnicząca:
Danuta Mataczyńska

Członkowie:

1) Chodara Krystyna,
2) Kozak Anna,
3) Urban Anna,
4) Piech Krystyna.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn