Materiały dla pracowników ochrony zdrowia nt. zapobiegania przemocy wobec dzieci

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport dotyczący zgłaszania przez pracowników ochrony zdrowia podejrzeń o krzywdzeniu dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:

https://fdds.pl/fundacja-dajemy-dzieciom-sile-alarmuje-niewiedza-i-lek-glownymi-przyczynami-niezglaszania-przez-pracownikow-ochrony-zdrowia-przypadkow-krzywdzenia-dzieci/?fbclid=IwAR0phei3tZ7e6oy_Zh-cOMguCPy3abJ2TbHCoVnGfBYQfQpxaBUD5yQ-d3Y

 

oraz z materiałem dziennikarskim na ten temat:

https://kobieta.onet.pl/raport-fdds-pracownicy-ochrony-zdrowia-rzadko-reaguja-na-przemoc-wobec-dzieci/fnw5dq8?fbclid=IwAR0dJlmVKizH3wO0dm7BdUz_djZpgi8UZJO_6UsZvY8fpdcmWL0dXiNwcRE

 

Przesyłam również ulotkę pt. Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najmłodszych dzieci

https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&tekst=4152

   

Pozwalam sobie również przesłać nowy numer kwartalnika: "Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" w całości poświęcony różnym aspektom pomocy dzieciom z doświadczeniem krzywdzenia, gdzie również są artykuły dot. elementów medycznych. Możecie go Państwo bezpłatnie pobrać:

https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK?fbclid=IwAR0UAM0QpE6vIN1Vd4NUah6RUGDgwS_LEb2JA8GBPTCYKmrY5CYL-DBjMUs

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn