Zawarcie umowy

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do zawarcia umowy

OIPiP w Gdańsku
(osoby współpracujące z OIPIP w Gdańsku) Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
       Adres siedziby:

       80-147 Gdańsk,
       ul. Wyczółkowskiego 17A
       e-mail biuro@oipip.gda.pl
2.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3.  Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.Urząd Skarbowy).
4.  Administrator danych nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5.  Twoje dane osobowe, podane na potrzeby zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
6.  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
7.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8.  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
9.  W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
10. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@oipip.gda.pl.

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn