Wymiana zaświadczenia PWZ

Wymiana zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu na nowe

Pielęgniarka/położna, która posiada zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, wydane przez Urząd Wojewódzki lub ORPiP na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 3 listopada 1999 roku powinna zwrócić się do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wydanie nowego zaświadczenia (zgodnie z  §1 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez okręgową radę (§ 10 uchwały 320/VII/2018 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r., 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r.)

 

Wniosek należy złożyć w okręgowej izbie, która to prawo wydała.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o wymianę starego zaświadczenia o pwz na nowe (kliknij tutaj)

Załączniki do wniosku:

·         Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny – dostępny w zakładce aktualizacja danych,

·         Stare zaświadczenie o pwz,

·         2 zdjęcia 40x50 mm.

 

Wymiana zaświadczenia jest bezpłatna!!!

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn