Komunikaty

I.   KOMUNIKATY DLA KURSANTÓW

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O BEZPIECZNYM KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM?

1) - Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning. (Treść pisma)

 

 

2) -   komunikat CKPPiP z 01.04.2020 r. dotyczący możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość

           

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zastosowania metod kształcenia na odległość oraz informacjami o planowaniu i uruchamianiu przez niektórych organizatorów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metody online, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że kształcenie w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, które nie przewidują kształcenia online.

Jednocześnie Centrum informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym dokonano zmian legislacyjnych polegających na wprowadzeniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przepisów umożliwiających wydłużenie czasu trwania specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego i kursu specjalistycznego. Powyższe zmiany zostały opublikowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego (Dz. U. poz. 458).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia czasowe wstrzymanie rozpoczętego kształcenia, a tym samym wydłużenie czasu jego trwania, co obecnie, w obliczu ogromnego zaangażowania kadry pielęgniarskiej w realizację zadań zawodowych, wydaje się być działaniem jak najbardziej racjonalnym.

Ponadto informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Centrum będzie inicjowało kolejne rozwiązania legislacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom szkoleniowym pielęgniarek i położnych.

 

dr n. med. Beata Guzak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
 

 

            Realizacja Kształcenia za pomocą SMK

            Informacje o e-learning-u

            Komunikat NIPIP dotyczący egzaminów specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne od dnia 01 lipca 2017

            Podręcznik użytkowania SMK – Wnioski na egzamin specjalizacyjny

            KOMUNIKAT W SPRAWIE Interette ciąg dalszy…..

            Link do wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji w 2020 r. 

 

II.   KOMUNIKATY DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

     Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017r

  

III.                INNE

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia powołał Zespół ds. opracowywania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Czy oszukane pielęgniarki odzyskają pieniądze? Jest odpowiedź Ministerstwa

 

 

     

 

Partnerzy
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn