Czy szkolna pielęgniarka ma obowiązek świadczenia pracy w czasie zawodów sportowych organizowanych na terenie tej placówki?

Szanowne Koleżanki po zapoznaniu się z zamieszczonym projektem Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, proszę o przesyłanie swoich uwag do w terminie do 8 kwietnia 2019 r. na adres e- mail: sekretarz@oipip.gda.pl.  Po zebraniu  od Pań uwag, i weryfikacji z naszymi Komisja ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania prześle je do NRPiP. Zależy nam bardzo na Pań opinii– Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania

 

Czy szkolna pielęgniarka ma obowiązek świadczenia pracy w czasie zawodów sportowych organizowanych na terenie tej placówki?

Pismo przewodnie

Projekt

Tabela

Partnerzy
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn