Czy przepisy prawa nakładają na rodziców ucznia obowiązek przekazywania szkole danych o zdrowiu ucznia czy pielęgniarce szkolnej?

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn