badanie dotyczące współpracy między instytucjami rynku pracy a pracodawcami dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

 

WiseEuropa, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Konfederacją Lewiatan, prowadzi na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej badanie dotyczące współpracy między instytucjami rynku pracy a pracodawcami. Badanie jest częścią projektu Modelowe procedury współpracy IRP z pracodawcami i przedsiębiorcami, realizowanego w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 

Celem projektu jest stworzenie modelowych procedur współpracy, m.in. między instytucjami szkoleniowymi a innymi instytucjami rynku pracy i pracodawcami. Dzięki procedurom tym współpraca będzie łatwiejsza i bardziej efektywna. Prowadzone badania służą zebraniu danych stanowiących podstawę do zaprojektowania tych procedur.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 10-15 minut. Zapewniamy, że wszystkie uzyskane informacje mają charakter anonimowy i zostaną przedstawione wyłącznie w zbiorczych zestawieniach. Prosimy o wypełnienie ankiety do 17 października 2018 roku.

 

Link do ankiety:

 

http://badania.asm-poland.com.pl/IS2.pg?address_id=f5cf794b74b215994fa7b1596b5a7cf5

 

Wyniki ankiety zapisują się po każdorazowym wciśnięciu przycisku "Dalej", można zatem przerwać wypełnianie w każdej chwili i powrócić do ankiety po jakimś czasie.

 

Jeśli link dotarł do Państwa jako nieaktywny, proszę go skopiować i wkleić do paska przeglądarki.

 

W załączeniu przesyłamy list intencyjny z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Jaremą Piekutowskim email: jarema.piekutowski@wise-europa.eu, odpowiedzialnym za badanie po stronie WiseEuropa

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn