SMK

1. Informacje dla Pielęgniarek i Położnych - System Monitorowania Kształcenia

    A. Jak założyć konto w systemie SMK

    B. Jak zapisać się na kurs

    C. Najczęściej zadawane pytania

    D. Jak złożyć wniosek o egzamin specjalizacyjny - Elektroniczna KartaKształcenia ( EKK )

2. Informacje dla Organizatorów Kształcenia

      A. Podręcznik Użytkownika ( wnioskowanie o akredytacje do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego )

    B. Instrukcja dla Organizatorów Kształcenia

    C. Obsługa Elekronicznej Karty Kształcenia ( EKK )

3. Infolinia SMK 22/19457, smk-serwis@csioz.gov.pl

 

 

INFORMACJA

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

Pilne! Weryfikacja /aktualizacja

Ze względu na to, iż najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków w Systemie SMK jest brak aktualizacji przez Państwo swoich danych osobowych przypominam  o obowiązku ich AKTUALIZACJI w Centralnym Rejestrze.

Zmiany danych osobowych nie można dokonywać telefonicznie.

 

Aktualizacja danych osobowych odbywać się może jedynie poprzez wypełnienie wystandaryzowanego do tego celu wniosku http://www.oipip.gda.pl/files/PrawoWykonywaniaZawodu/Zalacznik8-4.pdf  lub w formie pisemnego oświadczenia autoryzowanego podpisem własnoręcznym oświadczeniodawcy.

 

Z uwagi na lepszą organizację pracy w zakresie obsługi  Systemu Monitorowania Kształcenia  zmieniamy system obsługi interesantów według poniższego schematu:

Poniedziałek  i wtorek -  przyjmujemy  interesantów, którzy mają do potwierdzenia  wnioski papierowe.

Środa  - przyjmujemy interesantów, którzy próbowali, ale nie radzą sobie z obsługą  systemu SMK.

OSOBY MUSZĄ WCZEŚNIEJ  UMÓWIĆ SIĘ TELEFONICZNIE NA KONKRETNĄ GODZINĘ pod numerem telefonu 58 320 06 85

Czwartek i piątek-  nie przyjmujemy interesantów z SMK ponieważ w tych dniach będą musiały być obsługiwane  wszystkie wnioski złożone przez Państwa elektronicznie w SMK i podpisane profilem zaufanym. Wymagają one od nas obróbki elektronicznej.

             Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje / instrukcje dotyczące SAMODZIELNEGO założenia konta w SMKzłożenia wniosku do organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pod adresem www.oipip.gda.pl  w SMK.

 

Anna Czarnecka

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn