Kontakt z Działem Szkoleń

   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Witam serdecznie na nowej stronie Działu Szkoleń i zapraszam do korzystania z naszej oferty kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka

    

Dział Szkoleń przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
serdecznie zaprasza do współpracy!

 

  • Istnieje możliwość organizowania kursów na terenie danego szpitala lub miejscowości w obrębie działalności OIPiP w Gdańsku (przy liczebności grupy min. 20-25 osób)
  • Jednocześnie prosimy o propozycje oczekiwanych rodzajów kształcenia, które uważają Państwo za priorytetowe.

 

Zapraszamy również do współpracy w charakterze:

  • wykładowców,
  • opiekunów zajęć praktycznych
  • autorów programów dokształcających

CV, list motywacyjny, ksero Prawa Wykonywania Zawodu, kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz krótką informację jaką tematykę wykładów chcielibyście Państwo realizować, prosimy przesyłać na adres e-mail szkolenia@oipip.gda.pl lub listownie na adres: 80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17a (z dopiskiem „dział szkoleń”)

 

Jednocześnie przypominamy, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku udziela pomocy finansowej z tytułu kosztów dydaktycznych poniesionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe zgodnie z regulaminem Komisji ds. finansowania Doskonalenia zawodowego.

W zakładce „Pobierz” znajdziecie Państwo”:

Kontakt z Działem Szkoleń

Uwaga Ze względu na wdrożenie nowych zasad RODO OIPiP w Gdańsku, informuję iż zakazane jest udzielanie informacji zawierających dane osobowe w formie telefonicznej. W celu uzyskania lub zmiany danych osobowych należy zwracać się jedynie drogą tradycyjną pisemną lub mailową, podpisując się imieniem, nazwiskiem oraz numerem PWZ – w celu identyfikacji  i uprawnień.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

telefon: 58 320 06 83 lub 606 954 413

 

 

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn